Wie zijn wij?

Onze vereniging poogt om zoveel mogelijk mensen met dezelfde interesse (Vikingen, runen en noordse mythologie) samen te brengen en ertoe aan te zetten om van deze interesse een boeiende en nuttige bezigheid te maken. Onder onze leden bevinden zich niet enkel verzamelaars maar ook (amateur) historici en (amateur) archeologen. Niet enkel vlijtige lezers van ons tijdschrift, maar ook vertalers, recensenten en tekenaars… Het VIKING GENOOTSCHAP heeft in eerste instantie de bedoeling om studie en onderzoek te verrichten naar de ware geschiedenis van de Vikingen in onze lage landen. Door historisch onderzoek te koppelen aan de archeologische vondsten uit die periode willen wij een beter inzicht krijgen in die periode. Het historisch onderzoek over deze periode, gebaseerd op geschriften, kaarten of gegevens allerhande dient op een wetenschappelijke manier uitgevoerd te worden en vanuit een andere invalshoek bekeken, zonder enige vooringenomenheid. Wij haalden internationale pers in het gerenommeerde Viking tijdschrift Viking Heritage Magazine,dat van 1999 tot 2005 werd uitgegeven door de universiteit van Visby, Gotland, Zweden. In de nummers 3 en 4 van 2002 werd uitgebreid aandacht besteed aan onze vereniging en onze werking. Onze activiteiten vinden regelmatig weerklank op TV of in de geschreven pers.

Studie en Onderzoek

Archeologisch, historisch. Runen, mythologie en vele meer.

Vikinggenootschap

E.S.O.N.O.R.M. Het vikinggenootschap

Ravenbanier

Alle resultaten van ons historisch onderzoek worden gepubliceerd in ons tijdschrift “De Ravenbanier”.

Scaldingi op uw event?

Vikingen op uw event, laat het ons weten wij maken u graag een voorstel.

clubacitiviteiten

Wil je graag deelnemen of lid zijn van onze vereniging?

Boeken te koop

Ben je geboeid door het Viking verleden? Lees je graag boeken?