Wie zijn we?

 

Onze vereniging brengt zoveel mogelijk mensen samen met dezelfde interesse (Vikingen, runen en noordse mythologie) en zet hen ertoe aan om van deze interesse een boeiende en nuttige bezigheid te maken. Onder onze leden bevinden zich niet enkel verzamelaars maar ook (amateur) historici en (amateur) archeologen. Niet enkel vlijtige lezers van ons tijdschrift, maar ook vertalers, recensenten en tekenaars… Het VIKING GENOOTSCHAP verricht in eerste instantie studie en onderzoek naar de ware geschiedenis van de Vikingen in onze lage landen. Door historisch onderzoek te koppelen aan de archeologische vondsten uit die periode krijgen wij een beter inzicht in die periode. Het historisch onderzoek over deze periode, gebaseerd op geschriften, kaarten of gegevens allerhande wordt op een wetenschappelijke manier uitgevoerd, zonder enige vooringenomenheid. Wij haalden internationale pers in het gerenommeerde Viking tijdschrift Viking Heritage Magazine,dat van 1999 tot 2005 werd uitgegeven door de universiteit van Visby, Gotland, Zweden. In de nummers 3 en 4 van 2002 werd uitgebreid aandacht besteed aan onze vereniging en onze werking. Onze activiteiten vinden regelmatig weerklank op TV of in de geschreven pers.

Viking Genootschap

E.S.O.N.O.R.M. Het vikinggenootschap

Studie en Onderzoek

Archeologisch, historisch.
Runen, mythologie en vele meer.

De Ravenbanier

Alle resultaten van ons historisch onderzoek worden gepubliceerd in ons tijdschrift “De Ravenbanier”.

Scaldingi op uw event?

Vikingen op uw event, laat het ons weten wij maken u graag een voorstel.

clubacitiviteiten

Wil je graag deelnemen of lid zijn van onze vereniging?

Boeken te koop

Ben je geboeid door het Viking verleden? Lees je graag boeken?