Steun dit prachtige initiatief

 

Ragnar Lodbrok 1 10.000 €
EXCLUSIEF PAKKET MET MAXIMALE ZICHTBAARHEID:
·         Volledige bladzijde reclame op de achterkaft Ravenbanier

·         Vermelding op onze webstek

·         Vermelding op elke facebookpost, in de hoofding

·         Vermelding op alle briefwisseling, mails,..

·         Vermelding in elke nieuwsbrief

·         Vermelding op elke interne en externe communicatie

·         Vermelding op het A-bord bij het schip

·         Twee schilden met uw logo (éen aan elke kant)

·         Doek met logo op het dekzeil van het schip.

Bjorn Jernsida 48 500 €
·         Eenmaal per maand een vermelding op onze facebookpagina
·         Vermelding op onze website
·         Logo van 20cm X 20 cm op onze materiaalbak op de aanlegsteiger naast het schip.
·         Vermelding in driemaandelijks tijdschrift Ravenbanier
Ubbe De Fries onbeperkt 100 €
·         Vermelding op onze website

Koken kost geld. Het spreekt voor zich dat ook dit duurzame initiatief geld kost . een schip vraagt nu ene maal liggeld , onderhoud en herstellingen.. Of zoals men in Nederland zegt: “koop een boot, werk je dood”.

Dit initiatief ondersteunen kan je daaro op volgende manieren. :

  1. Adverteren:

Indien je wil adverteren via dit Vikingschip , zijn er volgende mogelijkheden voorzien:

  1. Peterschap

Je kan nu eenmalig peter worden van onze reddingsvesten of ons dekzeil voor 3000 €

Voor andere ; eventueel kleineer onderdelen kan je eveneens een jaarlijks te hernieuwen peterschap aanvragen

  1. Financiële steun

Elke financiële steun wordt aanvaard en er kunnen afspraken op maat gemaakt worden.

Info en stortingen

VIKING GENOOTSCHAP  vzw

http://www.vikinggenootschap.eu

info@vikinggenooschap.be

IBAN:  BE41 7350 5190 6910                                                                      BIC:  KREDBEBB

met vermelding reden van storting