Studie en Onderzoek

Studie en onderzoek naar alles wat maar enigszins met Vikingen te maken kan hebben is onze “core business”. Gelukkig beschikken wij hiervoor over gedegen onderzoekers die hun studie ook omzetten naar leesbare artikels in Ravenbanier, zoals Luit van der Tuuk en prof Em Johan Nowe. Deze studie komt ook onze werkgroep proefondervindelijke archeologie en levende geschiedenis Scaldingi ten goede, zodat deze op een volledig verantwoorde wijze kan werken. Om deze studie mogelijk te maken is de uitbouw van een gespecialiseerde bibliotheek noodzakelijk. Maar ook het opvolgen van de voortdurende evolutie in onderzoekstechnieken en het bijhouden van de vele historische en archeologische onderzoekingen over de vroege middeleeuwen is van groot belang. Wij aanvaarden daarom elke schenking van boeken, documenten of studiewerken rond de onderwerpen vroege middeleeuwen, vikinen, runen en norodse mythologie, of ermee samenhangend zoal bijv. klimaat en landschap in de vroege middeleeuwen. Bovendien brengen wij om onderzoekers uit diverse werkgebieden samen rond het thema Vikingen. Wij werken wij ook samen met musea voor het organiseren en uitwerken van tentoonstellingen.

Archeologie

Zelf doen wij momenteel gene archeologische onderzoeken. Wij pogen wel om op de hoogte te blijven van alle archeologische bevindingen in Vlaanderen en Nederland. Natuurlijk proberen wij om via diverse hulpwetenschappen en op basis van historische gegevens mogelijke vindplaatsen van Viking artefacten te lokaliseren.

In ons tijdschrift Ravenbanier hebben we al verschillende artikelen gepubliceerd over Viking vondsten, al of niet uit de lage landen.

  • - De Mulgracht op de Hessie (Mol), Koen Peeters
  • - Peilschijf van de Vikingen - vondst Uunartoqfjord in Groenland, zomer 1948 - datering 1990

Verschenen bijdragen:

Luit van der Tuuk:

  • - Een zeldzame gouden Viking ring uit Wijk bij Duurstede
  • - een Scandinavische ring uit de Betuwe
  • - De datering van sleutels uit Dorestad

Thomas Kamphuis publiceerde volgende artikelen:

- Gewicht in de schaal leggen - zo kon je je onderscheiden in de Vikingtijd.
- Een beslagstuk uit mijn verzameling
- Een zilveren armband gevonden in Estland
-
Een paardentuigsierhanger uit de laat Vikingtijd - statussymbool en symbool
-
Zwaardschedebeschermers uit de Viking tijd
-
De grote beer - de wereldwijde cultus van het hoge noorden

Historisch onderzoek

Het is mede dank zij onze vereniging dat het historisch bronnenmateriaal opnieuw grondig werd onderzocht. In ons tijdschrift Ravenbanier startte reeds in 2002 een reeks over de Deense heersers in de Lage landen, van de hand van Luit van der Tuuk. Luit baseert zich enkel op contemporaine bronnen, die tevens kunnen geraadpleegd worden op zijn webstek. Dit resulteerde in 2005 in de uitgave in eigen beheer van het boekje “Ferrum paganorum Incanduit, het ijzer van de heidenen schitterde – Deense heersers in de lage landen geportretteerd”.   De publicatie zorgde voor een vernieuwde interesse in de Viking tijd en bracht zelfs een echte Viking revival in historische kringen teweeg… De auteur die vaste redacteur van Ravenbanier is publiceerde volgende reeksen (meer dan 70 artikels) in onze Ravenbanier.
- Ferrum Paganorum Incanduit, het ijzer van de heidenen schitterde: Denen in de lage landen
-
Gingen de Utrechtse bisschoppen Hunger, Odilbald en Radbod vanwege de Noormannen in ballingschap?
-
Interessante Plaatsen
-
Deense kapers op de kust
-
Denen en West-Friezen in Kennemerland
-
Vroegmiddeleeuwse handelsscheepvaart
-
Brood op de plank
-
Met naald en draad
-
Vroegmiddeleeuwse ijzerwinning
-
Bisschop Ebo van Reims

De meeste van deze werken verschenen later in boekvorm.

Ook andere zaken kwamen reeds aan bod, zoals de vroegmiddeleeuwse bordspelen in de 5-delige reeks “Gaming in de Vikingwereld” van Pieter Jansens

En de 30-delige serie “York in de Viking tijd”, vertaald door Werner Denijs en “Basisgids voor schoenen uit de Vikingtijd”, Erik De Quick

Runen

Binnen onze vereniging wordt ok studie verricht naar de runen uit de Viking tijd.  Telkens vind je de weerslag hiervan in ons tijdschrift Ravenbanier. Wij beschikken over drie redacteuren die regelmatig werken over runen publiceren. We publiceerden volgende losse artikels in Ravenbanier:

- Runen, klaarheid in de duisternis van Erik De Quick
-
Het runenschrift van de Vikingen – Ray Page, vertaald door Werner Denijs

Volgende reeksen werden bovendien gepubliceerd in ons tijdschrift Ravenbanier:

- Wat de Vikingen ons in runen vertellen van prof em. Johan Nowe, (5 artikels)
-
Runen van de Vikingen van Vincent Ongkowidjojo (14 artikels)

Beide werken verschenen later in boekvorm.

Wij geven ook korte workshops met schoolkinderen rond runen schrijven en verkopen runenamuletten, met of zonder bijhorende uitleg.

Noordse mythologie

Het spreekt vanzelf dat de noordse mythologie en belangrijke plaats inneemt in onze studie rond de Vikingen. Niet enkel worden sommige feesten, zoals midzomer en midwinter, ook in er gehouden door onze Scaldingi, maar tevens worden de diverse aspecten van de noordse mythologie bestudeerd en belicht. Ook van deze studie vind je de weerslag in ons tijdschrift Ravenbanier:

-          Midzomerviering in museum Dorestad - offers en gebruiken, Erik De Quick
-          Een beknopte Vikingkalender, Erik De Quick
-          De Schikgodinnen van het hoge noorden, Vincent Ongkowidjojo
-          Over Mythologie -De mythe van Idunn, Vincent Ongkowidjojo
-          Over Mythologie – Brisingamen, Vincent Ongkowidjojo
-          Mijmeringen over de dood en het leven erna, Pieter Jansens

Saga’s

Naast mythologie houden wij ons ook bezig met de saga’s van de Vikingen, omdat deze heel belangrijk zijn om een duidelijk inzicht te verwerven over hun dagelijks leven. Bovendien worden in de saga’s ook nogal wat historische gegevens vermeld

Prof. Em. Johan Nowe vertaalde voor ons volgende saga’s rechtstreeks uit het Norron (oud-Noors of Oud-IJslands):

-          Saga van Ingvarr de verrre reiziger
-          Het verhaal van Emund
-          Het verhaal van de Groenlanders
-          Het verhaal van Ragnars zonen (þáttr af Ragnars sonum) - Het is de eerste keer dat deze saga naar het Nederlands werd vertaald.

Pieter Jansens was de eerste die volgende minder gekende saga’s uit Far Oer naar het Nederlands vertaalde:

-          Skrimslu kvæði en lokka táttur
-          De Faroese kvæði "ormurin langi" en de zeeslag bij Svolder

Maar ook de meer lokale zoektocht naar waarheid of legende komt aan bod:

-          Op zoek naar de historische Gelmel – 2 delige reeks van Jan Huijbrechts
-          De Vikingen en scharphout: fraaie legende of waar verhaal? Van prof. Em. Johan Nowe
-          Geschiedenis van Antwerpen van Erik De Quick

Stel ons uw vraag!

Velden met * zijn verplicht!

Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren!

VIKING GENOOTSCHAP 

 

Europees Studie- en Onderzoekscentrum voor Noordse Oudheidkunde Runen en Mythologie

 

Korte Mermansstraat 4

B- 2300 TURNHOUT

Vlaanderen  (België)

e- post adres :  info@vikinggenootschap.be